Konferens - Mötesformer

Mötesformer

I och med att individen fått en mer och mer framträdande roll i vårt samhälle så har även mötesformerna förändrats. Man kan se hur man numera ägnar mycket mer tid åt att se till att mötena på jobbet ger mer plats för alla deltagare än att man bara fokuserar på en talare som är i auktoritet.

Man har börjat se mer till vad mötet är tänkt att leda till och på så sätt har man även mer fokus på anpassning efter mötets karaktär. Ett möte ska inte vara alla de andra likt utan man ska hellre se till att varje möte ger någonting alldeles extra till gruppen som deltar.

Salong

En populär mötesform är den som kallas salong. Här inleds mötet med ett kort framförande och leds sedan in i samtal i mindre grupper. Här ges alla deltagare utrymme och kreativitet gynnas när man gör på detta sätt. Eftersom alla ges möjlighet till att tala så kommer många goda idéer fram som kanske annars endast blivit antecknade på ett block under ett långt framförande.

Här utbyts erfarenheter och alla är aktiva från starten. Auktoriteten förflyttas vilket leder till att alla känner att deras åsikter är värda någonting. Detta i sin tur leder till att alla vågar diskutera sina tankar och här kan man ofta se att personer som i vanliga fall kanske är väldigt tysta vågar ta lite mer plats.

Föreläsning

Vid föreläsning är dynamiken en annan då man fokuserar på en eller flera personer som föreläser för alla andra på grund av att de besitter mer kunskap. Här lämnas vanligtvis inte plats för frågor under själva föreläsningen utan detta spara till efteråt.

Seminarium

Ett seminarium är lite som en blandning mellan salong och föreläsning och här startas mötet också med ett kortare framförande för att sedan leda in deltagarna i dialog med varandra.

Vill du veta mer om olika former av konferenser surfa vidare till konferenstipset.se och läs deras utmärkta blogg om möten och konferenser.