Betalhantering

Många är de som sitter hemma när de slås av tanken på räkningar som är på väg att förfalla till betalning. Tidigare var detta många gånger synonymt med en kommande betalningspåminnelse i och med att brev skulle hinna gå till banken innan räkningen i fråga betalats. Nu använder sig istället fyra av fem svenska invånare a internet när det är tid att betala sina räkningar. Från 2004, när PTS första gången skickade in en beställning till TNS Sifo om att göra studier kring betalningssätt, har man haft en regelbunden studie för att se hur utvecklingen går framåt i dessa frågor.

Vid 2004 var det endast 48 procent av befolkningen som betalade via internet. En siffra som nu är uppe i hela 79 procent! Kanske finns det en koppling till den internetsäkerhet som byggts ut allt mer under åren som gått, och kanske har internetutbredningen i landet haft ett finger med i spelet. I vilket fall som helst står det nu klart att det, bland de som har en ålder mellan 25-34år, är mer eller mindre en självklarhet att betala via internet. 96 procent av alla unga betalar via internet och kan därmed snabbt och enkelt se till att allting betalats och följa varje betalningsärende.

Enkel hantering

Nu för tiden finns en rad enkla och bra sätt att hantera såväl fakturering som ekonomi i verksamheten. De många affärssystem som kommit ut på marknaden underlättar avsevärt för uppstartsföretag och etablerade verksamheter. Här finns ytterligare poster i ämnet för den som är nyfiken.