Advisor PPM – Hur fungerar egentligen tjänsten?

För att beskriva pensionen brukar ofta en pensionspyramid visas upp. I basen är den allmänna pensionen som man bygger upp genom att tjäna pengar och betala skatt i Sverige. En mindre del av den allmänna pensionen är PPM – Premiepensionen. Sammanlagt betyder det att 2,5% av lönen avsätts till denna del av pensionen.

Det som skiljer PPM mot övriga allmänna pension är att man själv kan påverka utvecklingen av värdet på de insatta pengarna. Detta eftersom man kan fritt kan välja fem olika fonder som pengarna ska placeras i. De som har god kunskap inom fondförvaltning kan därmed öka värdet på sitt innehav rejält. En väg att gå är att köpa tjänsten som innebär att man får pengarna placerade av personer som arbetar med fondförvaltning. Därmed slipper man själv köpa och sälja fonderna och kan förlita sig på att det sköts av människor med mer kunskap än vad man själv har.

Affärsidén med Advisor PPM är att vara en av dessa aktörer. De erbjuder en tjänst som innebär att de förvaltar kundernas PPM-kapital. Det betyder alltså inte att pengarna är i Advisors ägo utan att de loggar in på kundens PPM-konto och flyttar dem mellan de fonder som för tillfället är attraktiva att investera i.

Pris för aktiv fonsförvaltning

Kostnaden för denna förvaltning är 645kr per år, 1095kr för två år eller 1545kr per år. Är det värt det? I grunden handlar förvaltning om att man betalar för att få en tjänst som ska skapa ett större värde på innehavet än om man själv hade skött förvaltningen. Är det exempelvis 60.000 kr på PPM-kontot så räcker det med att förvaltarna skapar en värdeökning på 1,45%-enheter mer än om du genomfört förvaltningen. I detta fall täcker denna lilla extra ökning kostnaden för förvaltningen.

Men om man inte är nöjd?

Advisor fondförvaltning kan aldrig garantera att deras förvaltning kommer att ge ett gott resultat. Det kan ingen bank eller fondförvaltare. De kan däremot lova att de ska agera efter den kunskap och erfarenhet de har. Är man inte nöjd går det alltid att säga upp avtalet och därmed överta förvaltningen på egen hand.